Velkommen

Psykoterapi med hjertet

Psykoterapuet Helle Mie Østergaard

Velkommen

Psykoterapi er en støttende samtale, der hjælper med at bearbejde følelser og få indsigt i egne mønstre,

som hæmmer én i at udfolde livet i forhold til egne ressourcer.

I terapi taler man om, hvordan man har det lige nu, og ved hjælp af den terapeutiske metode, søger man at skabe klarhed, som kan medføre en positiv ændring.

 

Jeg mener, at det er ved at forstå mennesker ud fra deres egen oplevelse af sig selv, at der skabes grobund for vækst og øget livskvalitet og nye handlemuligheder.

I terapi kan vejen frem findes i her-og-nu-temaer, andre gange kan det være vejen går via fortiden og opvæksten.

Tryghed og en god kontakt, samt tillid, er fundamentet i terapien.

At blive rummet og lyttet på af at andet menneske kan i sig selv opleves som en stor forløsning.

 

Eksempler på temaer:

 

Dit forhold til dig selv:

Dine tanker om dig selv påvirker oplevelsen af tilværelsen.

Måske reagerer du på måder du ikke selv forstår,

eller kæmper med depression, angst eller lavt selvværd.

Er meget optaget af, hvad andre tænker om dig, eller

føler at du mangler fodfæste i livet.

 

Dit forhold til andre:

Måske har du udfordringer med at sige til og fra overfor andre.

Indimellem oplever andre bliver sure når du sætter grænser.

Har svært ved at udtrykke følelser eller bede om hjælp.

Finder du sammen med partnere der behandler dig dårligt.

Føler dig hæmmet og genert overfor andre, eller modsat: kommer til at åbne dig for meget.

 

Din opvækst:

Vi er præget af vores opvækst på godt og ondt.

Måske har du oplevet omsorgssvigt i din opvækst:

Måske er du ikke blevet mødt følelsesmæssigt, men målt på dine præstationer.

Vokset op med en mor eller far der drak for meget.

På andre måder ikke fået den omsorg du har haft brug for

 

 

Traumatiske oplevelser:

 

Overgreb, vold, ulykker eller andre oplevelser, hvor du har følt dig truet på eksistensen

sætter sig spor i krop og sjæl.

I terapi kan vi arbejde med nænsomt at nærme os traumet og bearbejde det gradvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helle Mie Østergaard - Email kontakt@hellemie.dk