Psykisk vold

29802561

Psykisk vold

At være udsat for psykisk vold kan sætte dybe spor i krop og sind.

Både fysisk og psykisk vold er skadelig og ødelæggende. Hvor den fysiske vold hurtigt kan konstateres, kan psykisk vold være sværere at identificere.

Måske kan du genkende nedenstående:


 • Du får ofte at vide, at det er dig, der er forkert på den
 • Du forsøger,at gøre den anden tilfreds, for at undgå negative reaktioner
 • Du kommer til at gå på kompromis med dine egne grænser og behov
 • Du bliver udsat for projektioner - dvs. tillagt egenskaber eller overført skyld fra den anden
 • Du bliver ikke mødt med forståelse og empati når du udtrykker dig


Det kan tage lang tid at opdage, at man er udsat for psykisk vold, og en del af volden består i, at man tror at tingene er ens egen skyld. Din dømmekraft svækkes, og man kan blive manipuleret i en sådan grad, at man ikke ser klart mere.

Psykisk vold kan foregå på mange måder, og det kan være svært både for én selv og omgivelserne at få øje på den.

Nogle generelle karakteristika ved psykisk vold er:


 • Dine grænser bliver overskredet
 • Du bliver bebrejdet ting
 • Du bliver nedgjort
 • Du bliver kontrolleret
 • Krænkeren spreder rygter om dig
 • Krænkeren tager ikke ansvar for sine handlinger
 • Krænkeren tillægger offeret skylden for alting


Du kan i lang tid være forvirret over, hvad der foregår. og det kan være svært at gennemskue. Vi tror som udgangspunkt, at andre vil os det godt, og det kan tage tid at erkende, at du bliver udnyttet og dårligt behandlet. Selv når du opdager, at du er udsat for psykisk vold, kan det være svært at se en vej ud af relationen. I stedet forsøger du at please krænkeren, for at undgå negative konsekvenser.

Den psykiske vold kan også komme til udtryk i en rolle man bliver tillagt:


- familiens sorte får

- en dårlig mor

- en dårlig kæreste

- en inkompetent medarbejder


Udøvere af psykisk vold carmouflerer ofte deres krænkelser for omgivelserne, så det er svært for omverdenen at få øje på hvad, der reelt foregår. Ofte udspiller volden sig i nogle mønstre, hvor krænkeren påtager sig offer-rollen. Krænkeren får overbevist omverdenen, og også ofte den de krænker om, at det er krænkeren. der er offeret og den det er synd for.   


Når man har været udsat for psykisk vold, kan man kæmpe med følgevirkninger, både i form af fysiske og psykiske mén, flere får diagnosen PTSD (post traumatisk belastningsreaktion). Psykisk vold kan foregå i mange forskellige relationer, både mellem forældre og børn, andre familiære relationer, i parforhold, i et ansættelsesforhold m.m.


Oveni bearbejdningen af de krænkelser, man har været udsat for, kan man også kæmpe med at få forståelse fra omverdenen, som kan have svært ved at forstå hvad der er foregået/foregår.


Terapeutiske samtaler kan hjælpe med at få sat ord på det, man har oplevet, få bearbejdet krænkelserne og arbejde med at få det godt med sig selv.

Samtalerne kan også hjælpe én med at sætte grænser og navigere i en relation, hvor den psykiske vold udspiller sig. Det kan f.eks. være man er nødt til at have et forældresamarbejde med den person, der udsætter en for den psykiske vold.


Det terapeutiske arbejde hjælper én til, at man føler sig god nok, som man er, ikke at føle skyld og skam, og i det hele taget opnå god livskvalitet og selvværd. I terapien kan man opnå konkrete værktøjer:


 • sætte sunde grænser
 • stole på sin dømmekraft
 • ikke lade sig styre af andres forventninger
 • stille relevante krav


Det er helt normalt, at man kan være påvirket på mange måder i lang tid efter, man har været udsat for psykisk vold, og det kan være en stor hjælp i bearbejdningen af det, man har været udsat for, at man føler sig forstået og bliver støttet i en positiv udvikling.
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes 2020