Om_mig etik

Om Mig - Etik

Mit menneskesyn skinner også igennem mit terapeutiske arbejde.

Jeg anser alle mennesker som ligeværdige.

Når mennesker handler på en uhensigtsmæssig måde, er mit udgangspunkt altid, at der er en grund til, at man gør som man gør.

I den terapeutiske samtale undersøger jeg sammen med klienten, hvad grunden er til, at man tænker og handler som man gør, for dermed at opnå større forståelse af sig selv.

Min opgave er ikke at vurdere og dømme, men at forstå!


Ofte har jeg samtaler med mennesker, der har oplevet omfattende omsorgssvigt,

psykisk og/eller fysisk vold. Det er meget vigtigt for mig, at man oplever jeg kan rumme alt det de kommer med, uanset hvor voldsomt det kan være.

At blive rummet og forstået og lyttet til - UDEN at blive vurderet og dømt, er i sig selv helende.


I mit arbejde er det vigtigt for mig at have respekt for klientens personlighed og

værdighed. Jeg oplever, at der bliver vist mig stor tillid, når mennesker skal arbejde

med personligt med sig selv.

Det er derfor også vigtigt, at der skabes tryghed i relationen, da det på den måde

gør det muligt at åbne op for sårbare ting i den terapeutiske samtale.


Jeg har naturligvis tavshedspligt.