Psykisk_vold familie

Psykisk Vold -Familie, Arbejde og magtstrukturer

Når man har været udsat for psykisk vold, kan man kæmpe med følgevirkninger, både i form af fysiske og
psykiske mén, flere får diagnosen PTSD (post traumatisk belastningsreaktion).
Psykisk vold kan foregå i mange forskellige relationer, både mellem forældre og børn, andre familiære relationer, i parforhold, i et ansættelsesforhold m.m.
Oveni bearbejdningen af de krænkelser, man har været udsat for, kan man også kæmpe med at få
forståelse fra omverdenen, som kan have svært ved at forstå hvad der er foregået/foregår.
Terapeutiske samtaler kan hjælpe med at få sat ord på det, man har oplevet, få bearbejdet krænkelserne og arbejde med at få det godt med sig selv.
Man får styrket sin evne til at sætte sunde grænser, stole på sin dømmekraft, ikke lade sig styre af andres forventninger og stille relevante krav.
Det er helt normalt, at man kan være påvirket på mange måder i lang tid efter man har været udsat for
psykisk vold, og det kan være en stor hjælp i bearbejdningen af det, man har været udsat for, at man
føler sig forstået og bliver støttet i en positiv udvikling.
Terapi kan give værktøjer til at holde fast i sig selv fremadrettet så livskvaliteten øges og selvværdet forbedres. Derved kan man ungdå at komme i en lignende situation senere i tilværelsen, da man kan se evt røde flag tidligere og have handlemuligheder klar.