Psykisk_vold terapi

Psykisk Vold -Terapi

Et værktøj til ikke at gå i stykker indeni.
I samtalen sætter du ord på tanker, følelser og oplevelser, og i denne proces vil jeg både lytte og støtte dig på en nænsom måde, så du oplever dig hørt og forstået. At blive forstået og anerkendt er i sig selv helende, og den terapeutiske samtale kan også give nye indsigter. Jeg hjælper dig til at styrke forbindelsen til dit autentiske selv, så du kan leve i overenstemmelse med den du er. Psykoterapi er både en selvopdagelsesproces, men også bearbejdning af svære oplevelser, svigt og overgreb.


Samtalerne kan også hjælpe én med at sætte grænser og navigere i en relation, hvor den psykiske vold udspiller sig. Det kan f.eks. være man er nødt til at have et forældresamarbejde med den person, der udsætter en for den psykiske vold, eller man er på en arbejdsplads med en dårlig kultur, som man ikke udmiddelbart kan forlade.
Det terapeutiske arbejde hjælper én til, at man føler sig god nok, som man er, ikke at føle skyld og skam, og i det hele taget opnå god livskvalitet og selvværd. I terapien kan man opnå konkrete værktøjer og mentale færdigheder.