Skilsmisse manipulation

Skilsmisse -Manipulation

Dette er endnu et redskab som er velkendt i forbindelse med højkonflikt skilsmisser; børnene
fremmedgøres bevidst for den anden forælder.

Det kan være generel bagtalelse i det daglige; 'din Far gør xxx' eller 'din Mor har ikke gjort som hun
skulle' eller lignende. Man kan også påstå den anden forælder er uligevægtig, inkompetent, eller bagtale
vedkommendes livstill, evt ny partner eller valg generelt.
Barnet vendes mod forælderen der omtales dårligt.

En forælder kan også få barnet til at agere budbringer; 'jeg vil hellere bo hos...' eller 'ovre hos x må jeg
gerne, det er dig der ...' eller 'x siger du har gjort Y, Z'.

Får en psykisk voldelig forælder i en bopælssag manipuleret mindre børn til at sige de hellere vil bo der,
kan det være svært at gennemskue hvad der er sket, ligesom det kan være svært selv at have kræfter og
gennemskue hvad der sker, når man har levet med volden i flere år.

Nogle gange opdager partneren ikke børnene er blevet manilpuleret før det er for sent. Det kan derfor
være en god ide at tale med en terapeut der er vidende om psykisk vold og manipulation, hvis man står i
begyndelsen af et hårdt skilsmisseforløb.