Psykisk Vold

Psykisk Vold

At være udsat for psykisk vold kan sætte dybe spor i krop og sind.
Både fysisk og psykisk vold er skadelig og ødelæggende. Hvor den fysiske vold hurtigt kan konstateres, kan psykisk vold være sværere at identificere. Karakteristisk ved psykisk vold er at det sker i det skjulte.
Måske kan du genkende nedenstående:

Du får ofte at vide, at det er dig, der er forkert på den
Du forsøger, at gøre den anden tilfreds, for at undgå negative reaktioner
Du kommer til at gå på kompromis med dine egne grænser og behov
Du bliver udsat for projektioner - dvs. tillagt egenskaber eller overført skyld fra den anden
Du bliver ikke mødt med forståelse og empati når du udtrykker dig
Du bliver kontrolleret og skal stå til rådighed
Det kan tage lang tid at opdage, at man er udsat for psykisk vold, og en del af volden består i, at man tror at tingene er ens egen skyld. Din dømmekraft svækkes, og man kan blive manipuleret i en sådan grad, at man ikke ser klart mere.

Psykisk vold kan foregå på mange måder, og det kan være svært både for én selv og omgivelserne at få øje på den.

Den psykiske vold kan tage mange forskellige former, og måske genkender du oplevelsen af, at du hele tiden bliver "hevet ind i en boksering". Uanset hvad du gør for at løse en konflikt, imødekomme den andens behov osv., så bliver bliver det aldrig godt nok. Ofte er det sådan, at krænkeren får energi af at kritisere dig og have konflikt med dig, så når du prøver at løse problemerne, fastholder din krænker dig i nye konflikter og problemer sådan så du konstant er inde i en boksering med vedkommende.


Nogle generelle karakteristika ved psykisk vold er:


Dine grænser bliver overskredet, og du gør ting du ikke har lyst til fordi det er nemmere
Du bliver bebrejdet ting, også ting du intet har med at gøre
Du bliver nedgjort og måske kaldt øgenavne
Du bliver kontrolleret, f.eks telefonisk eller på sociale medier
Krænkeren kontrollerer hvem du må have kontakt med og hvornår, hvem du overhovedet må se.
Krænkeren spreder rygter om dig
Krænkeren tillægger offeret skylden for alting og tager ikke ansvar for sine handlinger
Du føler dig isoleret og svagere end før


Du kan i lang tid være forvirret over, hvad der foregår. og det kan være svært at gennemskue. Vi tror som udgangspunkt, at andre vil os det godt, og det kan tage tid at erkende, at du bliver udnyttet og dårligt behandlet. Selv når du opdager, at du er udsat for psykisk vold, kan det være svært at se en vej ud af relationen. I stedet forsøger du at please krænkeren, for at undgå negative konsekvenser.

Den psykiske vold kan også komme til udtryk i en rolle man bliver tillagt:


- familiens sorte får

- en dårlig mor

- en dårlig kæreste

- en inkompetent medarbejder


Udøvere af psykisk vold carmouflerer ofte deres krænkelser for omgivelserne, så det er svært for omverdenen at få øje på hvad, der reelt foregår. Ofte udspiller volden sig i nogle mønstre, hvor krænkeren påtager sig offer-rollen. Krænkeren får overbevist omverdenen, og også ofte den de krænker om, at det er krænkeren. der er offeret og den det er synd for.


Når man har været udsat for psykisk vold, kan man kæmpe med følgevirkninger, både i form af fysiske og psykiske mén, flere får diagnosen PTSD (post traumatisk belastningsreaktion).

Helt kort sagt, er nervesystemet fanget i fortiden, og man er i konstant alarmberedskab, man kan opleve en forladthedsdepression, den indre kritikker fylder meget i ens bevidsthed, man kan udvikle et "falsk selv", man er for længst opgivet med at sætte sig selv og sine behov igennem. Man har tilpasset sig så meget, at man har mistet sig selv.


Psykisk vold kan foregå i mange forskellige relationer, både mellem forældre og børn, andre familiære relationer, i parforhold, i et ansættelsesforhold m.m.


Oveni bearbejdningen af de krænkelser, man har været udsat for, kan man også kæmpe med at få forståelse fra omverdenen, som kan have svært ved at forstå hvad der er foregået/foregår.


Terapeutiske samtaler kan hjælpe med at få sat ord på det, man har oplevet, få bearbejdet krænkelserne og arbejde med at få det godt med sig selv. At genvinde sin selvrespekt er en vigtig del af bearbejdningen efter psykisk vold.

Samtalerne kan også hjælpe én med at sætte grænser og navigere i en relation, hvor den psykiske vold udspiller sig. Det kan f.eks. være man er nødt til at have et forældresamarbejde med den person, der udsætter en for den psykiske vold.


Det terapeutiske arbejde hjælper én til, at man føler sig god nok, som man er, ikke at føle skyld og skam, og i det hele taget opnå god livskvalitet og selvværd. I terapien kan man opnå konkrete værktøjer:


- sætte sunde grænser
- stole på sin dømmekraft

- ikke lade sig styre af andres forventninger
- stille relevante krav


Det er helt normalt, at man kan være påvirket på mange måder i lang tid efter, man har været udsat for psykisk vold, og det kan være en stor hjælp i bearbejdningen af det, man har været udsat for, at man føler sig forstået og bliver støttet i en positiv udvikling.