Psykoterapi dynamik

Psykoterapi -Dynamik

I samtalen sætter du ord på tanker, følelser og oplevelser, og i denne proces vil jeg både lytte og støtte dig på en nænsom måde, så du oplever dig hørt og forstået.

At blive forstået og anerkendt er i sig selv helende, og den terapeutiske samtale kan også give nye indsigter. Jeg hjælper dig til at styrke forbindelsen til dit autentiske selv, så du kan leve i overenstemmelse med den du er.

Psykoterapi er både en selvopdagelsesproces, men også bearbejdning af svære oplevelser, svigt og overgreb.


Terapien kan føre til nye handlemåder, personlig vækst og større livskvalitet.
Du kan opnå en forandring for livet, udvikle dig og opleve indre ro. Temaer i terapien kan f.eks. være:


dårligt selvværd
relationelle udfordringer
emotionel svigt i barndommen
tab/sorg
akut krise

Det er helt op til dig, hvad de terapeutiske samtaler skal handle om.