Psykoterapi psykisk vold

Psykoterapi -Psykisk Vold

At være udsat for psykisk vold kan sæe dybe spor i krop og sind.
Både fysisk og psykisk vold er skadelig og ødelæggende. Hvor den fysiske vold hurtigt kan konstateres,
kan psykisk vold være sværere at identificere.

Måske kan du genkende nedenstående:
Du får ofte at vide, at det er dig, der er forkert på den
Du forsøger,at gøre den anden tilfreds, for at undgå negative reaktioner
Du kommer til at gå på kompromis med dine egne grænser og behov
Du bliver udsat for projektioner - dvs. tillagt egenskaber eller overført skyld fra den anden
Du bliver ikke mødt med forståelse og empati når du udtrykker dig
Du bliver kontrolleret dagen igennem og skal stå til rådighed

Det kan tage lang tid at opdage, at man er udsat for psykisk vold, og en del af volden består i, at man tror
at tingene er ens egen skyld. Din dømmekraft svækkes, og man kan blive manipuleret i en sådan grad, at
man ikke ser klart mere.
Hvis du tror du kan være udsat for psykisk vold kan du læse videre her: