Skilsmisse

29802561

Skilsmisse

Når man befinder sig i en skilsmisse, der er karakteriseret som en højkonfliktskilsmisse, er der ofte nogle helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende.

  • Den psykiske vold fortsætter og intensiveres også ofte efter skilsmissen er en realitet
  • Selvom du forsøger at begrænse kontakten til din ekspartner, oplever du ofte hyppige kontaktforsøg og chikane
  • Har I børn sammen, bliver der rejst sager hos myndighederne gentagne gange
  • Dit barn bliver manipuleret og vendt imod dig, f.eks. ved at der fortælles løgne om dig og for at den anden forælder opnår barnets sympati
  • Selvom du forsøger at samarbejde på bedste vis, bliver du vedvarende beskyldt for at gøre ting forkert


I psykoterapi arbejdes der bl.a. med at mærke sig selv og udtrykke sig autentisk.

Når man befinder sig i en højkonfliktskilsmisse, er man nødsaget til at finde strategier i forhold til, hvordan man navigerer bedst muligt

i den vanskelige situation. F.eks. skal man ikke udtrykke sine inderste følelser eller sårbarhed til sin ekspartner, da der er stor risiko for,

at det bliver brugt imod én.

Måske oplever du, at din ekspartner søger en konflikt med dig, og du får lyst til at reagere og forsvare dig, men desværre vil det blot

give "stof" til at eskalere tingene imellem jer. Det er derfor godt at forberede og klarlægge helt konkrete strategier til at navigere i

denne komplekse situation. Dette kan jeg være behjælpelig med.

Samtidig kan det være rigtig godt at have et "sted", hvor du kan udtrykke dine følelser og tanker og reagere på det, du udsættes for

helt frit, uden at du skal tænke strategisk. Men i stedet blive forstået og mødt i det du oplever og udsættes for, og få hjælp til at bearbejde

det på en hensigtsmæssig måde. Derfor kan psykoterapeutiske samtaler være meget brugbare og støttende i en vanskelig tid.


Jeg kan være behjælpelig både før, under og efter skilsmissen, og lægger vægt på, at det er din proces der er i fokus.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes 2020