Skilsmisse

Skilsmisse

Skilsmisse

Ingen skilsmisser er ens, og har man børn sammen, skal der træffes beslutninger om forskellige ting i forhold til børnene.

Måske er man ikke enige om, hvad der er bedst for børnene.

Nogle befinder sig i en skilsmisse, der er karakteriseret som en højkonfliktskilsmisse, er der ofte nogle helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende:
Den psykiske vold fortsætter og intensiveres også ofte efter skilsmissen er en realitet.


Forældrefremmedgørelse er, hvor en forælder uden nogen begrundelse psykologisk vil manipulere et barn til at afvise den anden forælder, og dette optræder desværre også jævnligt i højkonfliktskilsmisser.
Selvom du forsøger at begrænse kontakten til din ekspartner, oplever du ofte hyppige kontaktforsøg og chikane.
Den anden forælder rejser sager hos myndighederne gentagne gange, ofte med kritik af din forældreevne som begrundelse.

Desværre lever systemet på en illusion om at forældrene kan samarbejde, og har ofte ikke tilstrækkelig kendskab til, hvordan den psykiske vold fortsætter efter en skilsmisse, og det ses ofte, at myndighederne, - det kan både være kommunen, Familieretshuset eller retten, kommer til at gå voldsudøverens ærinde. Voldsudøveren er i stand til at skjule sine krænkelser for myndighederne, og i stedet udstille den anden forælder (offeret for vold), som den der har manglende forældrekomptencer og ikke vil samarbejde.
Dit barn bliver manipuleret og vendt imod dig, f.eks. ved at der fortælles løgne om dig og for at den anden forælder opnår barnets sympati. Barnet tager måske afstand fra dig.
Selvom du forsøger at samarbejde på bedste vis, bliver du vedvarende beskyldt for at gøre ting forkert
Genkender du noget af dette kan du læse videre på nedenstående sider.


Børnesamtaler

Jeg tilbyder at afholde børnesamtaler, hvor fokus er på barnets perspektiv. Ofte er børn i en loyalitetskonflikt og vil ikke såre sine forældre. Det kan nogle gange være nemmere at sætte ord på tanker og ønsker, når man ikke skal tage hensyn til andres følelser. Min tilgang i børnesamtaler er relationel, hvilket betyder at jeg først og fremmest lægger vægt på at skabe en god kontakt og relation til barnet. Det er min opgave at skabe et trygt samtalerum for barnet, også selvom vi berører sårbare emner i samtalen.