Psykisk_vold moenstre

Psykisk Vold - Almindelige mønstre

Triangulering, stalking by proxy, medløbere

Triangulering er manipulation af kommunikationen mellem andre. Der kommunikeres dårligt om dig via 3. part, og hvis du reagerer ved at henvende dig direkte til den, der taler usandt om dig, benægter vedkommende. Du bliver muligvis spillet ud mod 3. part, så I er i konflikt, og krænkeren slipper af sted med at krænke dig og skabe splid mellem dig og andre.


Stalking by proxy kan finde sted ved vedvarende fejlsøgning af den anden forælder hos div myndigheder. Forsøge at få andre, herunder barnets lærer/pædagoger til at vende sig mod dig.

Krænkeren kan få andre til at tro på usandheder om dig, så de på den måde bliver medløbere i den psykiske vold, ovenikøbet er det karakteristisk, at medløbere ikke forholder sig kritisk til krænkeren, men så at sige "sluger alt råt", i forhold til hvad der bliver sagt om dig. De er ikke interesserede i at have en dialog med dig, men går i stedet krænkerens ærinde, hvor det nærmest kan blive en form for smædekampagne imod dig.

I familier eller andre sociale relationer kan denne dynamik også forekomme, hvor man får flere med på at vende sig mod en enkelt.

Det er meget ødelæggende for et menneske at være udsat for sådanne ting.


Manipulation af fælles børn, forældrefremmedgørelse
I forsøg på at få barnet til at synes mindre godt om den anden forælder.

Barnet bliver ikke skærmet for at høre negativt om den anden forælder, barnet kommer i en loyalitetskonflikt.


Golden child/scapegoat
Golden child: Et medlem af en gruppe favoriseres voldsomt og kan stort set ikke gøre noget forkert. Denne får store privilegier (f.eks økonomisk, materielt eller socialt) i forhold til andre uden årsag. Eventuelle fejl overses og bagatelliseres, eller overføres til gruppens scapegoat.
Scapegoat: Et medlem af en gruppe sættes udenfor socialt og bliver beskyldt for at begå fejl konstant. Tillægges negative træk og får skylden for fejl begået af andre i gruppen. Får typisk en tungere arbejdsbyrde end de andre i gruppen, og eventuelle protester affejes med, at det er indbildning eller andre former for retfærdiggørelse.


PTSD-symptomer
PTSD-syptomer svarer lidt populært sagt til et allergisk nervesystem, hvor kroppen er i en belastningsreaktion.

Reaktioner hvor kroppen så at sige er på overarbejde. Udefrakommende traumatiske voldsomme oplevelser der har sat sig fysisk i kroppen. (man har følt sig truet eller ens grænser er blevet overskredet). Konsekvensen kan være senfølger typisk i form af angst, øget lydfølsomhed, søvnproblemer, følelsen af konstant forsvarsposition og meget mere. En amden typisk følge er depression, som kan blive kronisk.


Projektion og projektiv identifikation, gaslighting
Tillægger en anden person sine egne følelser. Ex hvis man selv føler sig utilstrækkelig kan man lægge den følelse over på en anden og forsøge konstant at kontrollere vedkommende eller stille spørgsmål ved dennes kompetencer.
Projektiv identifikation opstår hvis man ubevidst kommer til at identificere sig selv med de følelser der er blevet overført.